stowarzyszenie nasze beskidy

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, związanym w celu rozwoju turystyki i krajoznawstwa, upowszechniania kultury i działalność artystycznej, ochrony środowiska naturalnego oraz rozwoju i upowszechniania sportu i kultury fizycznej.