Rekreacja Pingwina Stowarzyszenie Nasze Beskidy realizuje działanie przy współpracy LGD Stowarzyszenie „Piękna Ziemia Gorczańska”działanie integrujące społeczność lokalną pod nazwą"Rekreacja Pingwina”. Ma ona na celu propagowanie zdrowego stylu życia poprzez stworzenie strefy aktywności.Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER  w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez  społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.W ramach tego działania zaplanowane są 2 działania.  1.Klub Pingwinka Będzie to ogólnodostępne miejsce zabaw na terenie wyciągu dla początkujących w stacji narciarskiej Kasina Ski. Poza sezonem zimowym klub zostanie rozłożony przy Arenie Młodego Rowerzysty w Kasina Ski i będzie podobnie, jak z sezonie narciarskim, osłoniętym od wiatru, deszczu miejscem zabawy dla najmłodszych. W pogodne dni przy klubie będą odbywały się pokazy filmów dla wszystkich 2. Centrum rekreacyjno-testowe dla początkujących Na trasie narciarskiej dla początkujących w ośrodku narciarskim Kasina Ski będzie przygotowana  strefa aktywności  narciarskiej.
zwiń

Czytaj więcej
Konkurs fotograficzny 24 sierpnia zapraszamy na rajd motorowerowy, podczas którego można wziąć udział w konkursie fotograficznym na "Najładniejsze zdjęcie z rajdu motorowerowego". Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. „Odkrywanie Beskidu Wyspowego – Moda na Moped. Opracowanie i wdrożenie koncepcji turystycznej marki obszaru”. Celem konkursu jest: 1. Promocja terenu Beskidu Wyspowego poprzez odkrywanie i ukazanie ciekawych krajobrazowo i turystycznie miejsc, zabytków oraz obiektów za pomocą fotografii.  2. Rozpowszechnienie idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.  3. Zaangażowanie społeczności lokalnej do promowania Beskidu Wyspowego. 4. Zachęcanie do odkrywania na nowo miejscowości i miejsc ważnych dla gminy.  5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w dziedzinie fotografii; kształcenie wrażliwości artystycznej. Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do wszystkich uczestników rajdu motorowerowego oraz osób towarzyszących, podczas rajdu, który odbędzie się 24.08.2019 w Kasinie Wielkiej. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Konkurs fotograficzny pn. „Najładniejsze zdjęcie z rajdu motorowerowego”organizowany jest w ramach projektu pn.  „Odkrywanie Beskidu Wyspowego – Moda na Moped. Opracowanie i wdrożenie koncepcji turystycznej marki obszaru”, dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin dostarczania prac upływa dnia 23.09.2019 r.  Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie. Ocena prac odbędzie się dnia 27.09.2019 r., decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 30.09.2019 r. na naszej stronie internetowej. Regulamin konkursu fotograficznego Załącznik nr 1 - karta zgłoszeniowa osoba niepełnoletnia Załącznik nr 2 - karta zgłoszeniowa
zwiń

Czytaj więcej
Pierwszy Rajd Motorowerów w Beskidzie Wyspowym Podczas wakacji odbędzie się pierwszy rajd motorowerów w Kasinie Wielkiej. Start rajdu: 24.08.2019 Miejsce: ośrodke Kasina Ski Zapraszamy wszystkich miłośników motorów, motorowerów i skuterów do wyjątkowej okolicy Beskidu Wyspowego, gdzie spędzimy dzień pełen atrakcji, wśród fanów tych wyjątkowych pojazdów! Spotkamy się w sobotę 24.08.2019 od godz. 10.00 do 14.00. Biuro zawodów czynne w dniu rajdu od 8.00 do 10.00 w Ośrodku Kasina Ski Godz. 09.30.00 zbiórka w ośrodku Kasina Ski i wydawanie zestawów startowych (mapa, koszulka, piny) Godz. 10.00 wyruszenie uczestników na trasę w grupach max. po 10 osób lub pojedynczo w odstępach 1 minutowych. Podczas wydarzenia: rajd motorowerówpiknik regionalnykonferencja "Turystyczna marka regionu obszaru Lokalnej Grupy działania"konkursy z nagrodamizawody rowerowe dla dziecianimacje dla dzieci Zapraszamy do zgłaszania się na rajd od 10 sierpnia do 23 sierpnia. Prosimy o podanie: imię, nazwisko,motorower, na którym startuje,dane teleadresowe. Zapisy na Rajd: E-mail: kontakt@naszebeskidy.pl REGULAMIN RAJDU - tutaj
zwiń

Czytaj więcej