Rekreacja Pingwina

Stowarzyszenie Nasze Beskidy realizuje działanie przy współpracy LGD Stowarzyszenie „Piękna Ziemia Gorczańska”działanie integrujące społeczność lokalną pod nazwą”Rekreacja Pingwina”. Ma ona na celu propagowanie zdrowego stylu życia poprzez stworzenie strefy aktywności.Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER  w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez  społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.W ramach tego działania zaplanowane są 2 działania.

 1.Klub Pingwinka

Będzie to ogólnodostępne miejsce zabaw na terenie wyciągu dla początkujących w stacji narciarskiej Kasina Ski. Poza sezonem zimowym klub zostanie rozłożony przy Arenie Młodego Rowerzysty w Kasina Ski i będzie podobnie, jak z sezonie narciarskim, osłoniętym od wiatru, deszczu miejscem zabawy dla najmłodszych. W pogodne dni przy klubie będą odbywały się pokazy filmów dla wszystkich

2. Centrum rekreacyjno-testowe dla początkujących

Na trasie narciarskiej dla początkujących w ośrodku narciarskim Kasina Ski będzie przygotowana  strefa aktywności  narciarskiej.